Monday, March 11, 2013

Kumpulan Arti Hadist Riwayat Bukhori dan Muslim

0 comments
Kumpulan Arti Hadist Riwayat Bukhori dan Muslim :
 
>MENGUASAI MARAH :

Nabi saw bersabda : " Tidak dikatakan yang gagah itu, sebab kuat menghempaskan, hanya yang dikatakan gagah itu, orang yang dapat menguasai dirinya ketika marah " (H.R. Bukhori)

>JANGAN MENCELA MAKANAN :
" Tiadalah mencela Rosulullah akan makanan sekali juga. Jika ia ingin akan mankan itu, jika tidak disukainya, ditinggalkannya " (H.R. Bukhori dan Muslim)


>AKHLAK PRIBADI :Nabi saw bersabda : " Kebajikan itu adalah kebaikan budi pekerti, dan dosa adalah apa-apa yang meragu-ragukan dalam jiwamu dan engkau tidak suka dilihat orang lain dalam melakukan hal itu ". (H.R. Muslim)

>BERANI MERUBAH KEMUNGKARAN :

Rosulullah saw bersabda : " Barangsiapa di antara kamu melihat kemungkaran hendaklah ia merubahnya (mencegah) dengan tangannya (kekuasaan) jika ia tak sanggup, maka dengan lidahnya (nasihat), da jika tak sanggup juga, maka dengan hatinya (merasa tidak senang dan tidak setuju, tinggalkan !) Dan itu adalah selemah-lemahnya iman ". (H.R. Muslim)

0 comments:

Post a Comment